ikonka1
Oblicz trasę

postoje
Nasze postoje

granice
Granice i strefy

cennik
Cennik

polecamy
Polecamy

Polska Sieć Taxi
Radio Taxi Komfort
 • RODO

  Szanowni Klienci

  W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe po 25 maja 2018 roku.

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Taksówkarzy Radio Taxi KOMFORT, z siedzibą w Białymstoku, ul. Waszyngtona 18, 15-274 Białystok. e-mail: kontakt@radiotaxikomfort.pl, telefon 85 744 44 44. 

  PRZETWARZANIE DANYCH

  Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu:

  – realizacji usługi przewozowej zleconej w formie telefonicznej i/lub mailowej,

  – reklamacji związanej z usługą taxi,

  – ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z usługą taxi,

  – prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  Podanie danych w postaci miejsca rozpoczęcia usługi oraz numeru telefonu jest konieczne do wykonania usługi przewozowej.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH

  Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe umownie współpracującymi z administratorem, przy czym podmioty te przetwarzać będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

  PAŃSTWA PRAWA

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.